• Cập nhật vào : 08:11 2014
    Cập nhật vào : 06:11 2014
    Thi công bằng vật liệu truyền thống (vữa trộn bằng cát và xi măng) đã bộc lộ rất nhiều hạn chế. Vật liệu xây dựng cao cấp có chất polyme ra đời đã khắc phục những hạn chế trên.
    1 | 2 | 3