• Cập nhật vào : 16:03 2015
    Cập nhật vào : 19:01 2015
    Chiều 19/12, Tập đoàn Trung Nam đã tổ chức lễ hợp long vòng xuyến tầng 1 cầu vượt 3 tầng thuộc dự án Nút giao thông khác mức Ngã ba Huế (Đà Nẵng)...
    1 | 2