• Cập nhật vào : 10:11 2020
    Ngày 20/10/2020, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ thông xe cầu Cổ Lũy và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX
    Cập nhật vào : 20:06 2020
    Trong bối cảnh các “ông lớn” về công nghệ trên thế giới hướng đến Việt Nam, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đứng trước cơ hội thu hút dòng vốn dịch chuyển từ nước ngoài.
    Cập nhật vào : 09:06 2020
    Hệ thống giao thông thông minh được kết hợp với sự phát triển không ngừng nghỉ của công nghệ thông tin và truyền thông để tạo ra một mạng lưới chung giúp quản lí giao thông, bảo vệ cơ sở hạ tầng đường xá và đem lại những lợi ích thiết thực