Cập nhật vào : 04:01 2016
Sơ lược về Giáo sư Trần Kim Thạch: Tiến sĩ Đại Học Reading (Vương quốc Anh) năm 1964. Được công nhận chức danh Giáo sư ngành Địa chất học năm 1980. Viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa Học New York (Hoa Kỳ) năm 1993.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6