• Tên tài liệu Liên kết
  Sản xuất, thi công kết cấu mặt đường BTN của các dự án mở rộng QL1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.
  Đăng tin : 29:09 2014
  Tải về
  Gia cố đất yếu, ẩm ướt, đất sét, đất dẻo chảy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam bằng vôi thủy hóa và xi măng – Các ưu điểm và bài học kinh nghiệm
  Đăng tin : 18:09 2014
  Tải về
  Thử nghiệm mặt đường gạch cường độ cao tại Ninh Bình
  Đăng tin : 16:09 2014
  Tải về
  Hướng dẫn công tác lập bản vẽ thi công
  Đăng tin : 28:08 2014
  Tải về
  Dự án Cải tạo đường 2-9 Đà Nẵng
  Đăng tin : 28:08 2014
  Phương pháp NATM- Nguyễn Quang Phích-ĐH Mỏ Địa Chất
  Đăng tin : 27:08 2014
  Báo cáoTVGS về cọc khoan nhồi Đường Kính 2m - Dự án Nút Giao thông Ngã Ba Huế
  Đăng tin : 27:08 2014
  Bài học kinh nghiệm từ việc Xây dựng Hầm Hải Vân & Hầm Đèo Ngang - Đỗ Thụy Đằng
  Đăng tin : 27:08 2014
  Cầu cốt sợi thủy tinh
  Đăng tin : 27:08 2014
  Tải về
  Báo cáo của ECC - Thông tin về các loại vật liệu bê tông nhựa làm lớp phủ mặt cầu thép
  Đăng tin : 27:08 2014
  Các biện pháp thông thường trong thi công hầm_03
  Đăng tin : 27:08 2014
  Báo cáo thiết kế tường chắn và nền đường dẫn đầu cầu - Dự án Nút Giao thông Ngã Ba Huế
  Đăng tin : 27:08 2014
  PHUONG PHAP XAY DUNG HAM MOI CUA AO (NATM) - FECON
  Đăng tin : 27:08 2014
  Sổ tay an toàn vệ sinh lao động
  Đăng tin : 27:08 2014
  ISSMGE Bulletin Volume 6, Issue 6 December 2012 by International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
  Đăng tin : 27:08 2014
  Tiêu chuẩn cơ sở: Mặt đường lát gạch bê tông tự chèn tính năng cao-Yêu cầu thi công và nghiệm thu (ECC)
  Đăng tin : 27:08 2014
  Tải về
  Một cái nhìn kỹ hơn về phương pháp làm hầm mới của ÁO(NATM)
  Đăng tin : 27:08 2014
  Đề cương thí nghiệm Vật liệu xây dựng
  Đăng tin : 27:08 2014
  Vấn đề an ninh cho Hầm ở Việt Nam
  Đăng tin : 27:08 2014
  Tài lieu chung về thiết kê, thi công Hầm
  Đăng tin : 27:08 2014
  1 | 2