•  

  Ban lãnh đạo viện

   

     Tiến sĩ Nguyễn Danh Hải (Viện Trưởng)

            Chuyên gia cao cấp công trình giao thông

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 30 năm
            Trình độ chuyên môn:     Tiến sỹ công trình giao thông

            Bằng cấp - chứng chỉ:

  •      _Kỹ sư Công trình giao thông, Đại học Giao thông vận tải, năm 1982

  •      _Thạc sỹ Công trình giao thông, Đại học Giao thông vận tải, năm 2000

  •      _Tiến sỹ Công trình giao thông, Đại học Giao thông vận tải, năm 2005

   

     Kỹ sư Phạm Hồng Nhân (Giám Đốc điều hành)

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 18 năm
            Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư xây dựng

            Bằng cấp chứng chỉ:

  •      _Kỹ sư ngành cầu đường, Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, năm 1997 

  •      _Chứng chỉ Giám đốc dự án, năm 2005

  •      _Chứng chỉ Giám đốc điều hành (C.E.O) năm 2008

  •      _Chứng chỉ thiết kế, nghiệm thu móng, cọc công trình ngầm, năm 2011

  •      _Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, năm 2012

  •      _Chứng chỉ thí nghiệm nhựa, bê tông nhựa, năm 2012

  •      _Chứng chỉ Giám sát công trình Giao thông - cầu đường bộ, năm 2013

  •      _Chứng chỉ Thiết kế công trình Giao thông - cầu đường bộ, năm 2013                    

   

     Tiến sĩ Trần Đình Quảng (Trưởng ban cố vấn)

            Chuyên gia cao cấp về địa kỹ thuật - nền móng

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 30 năm
            Trình độ chuyên môn:     Tiến sỹ khoa học Giao thông Vận tải

            Bằng cấp - chứng chỉ:

  •      _Kỹ sư cơ khí và Giao thông Vận tải, Đại học Kỹ sư Giao thông đường sắt Moscova, năm 1973  

  •      _Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật do trường Đại học Giao thông Đường sắt Moscova phong tặng, năm 1993

  •      _Chứng chỉ hành nghề Tư vấn Giám sát xây dựng do Bộ Xây dựng cấp (Thay thế chứng chỉ do Cục Giám định & Quản lý chất lượng công trình Giao thông cấp năm 2003)

            Hội viên các hiệp hội nghề nghiệp:

  •        _Hội viên hội KHKT Cầu - Đường Việt Nam - chi hội Đà Nẵng

   

     Kỹ sư Mai Triệu Quang (Ban cố vấn cao cấp)                                                    

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 20 năm     
            Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư xây dựng Cầu đường

            Bằng cấp - chứng chỉ:

  •           _Khoá đào tạo về Thiết kế cầu lớn, nhịp dầm liên tục thi công bằng công                 nghệ đúc hẫng                

  •      _Chứng chỉ hành nghề Tư vấn Giám sát

  •      _Chứng chỉ hành nghề Tư vấn thiết kế cầu đường

            Hội viên các hiệp hội nghề nghiệp:

  •      _Tổng thư ký Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE)

  •      _Tổng thư ký chi Hội Đà Nẵng - Hội cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt          Nam (VSSMGE) 

  •      _Thành viên liên kết của Viện Công Nghệ Kỹ thuật Đông Nam Á ( AAEIT)

  •      _Hội viên Hội cầu đường Việt Nam - Chi hội Đà Nẵng

   

     Kỹ sư Dương Quang Minh (Ban cố vấn cao cấp)

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 20 năm   
            Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư xây dựng cầu đường 

            Bằng cấp chứng chỉ:

  •      _Kỹ sư chuyên ngành cầu đường, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm 1992

  •      _Chứng chỉ hành nghề Giám sát công trình giao thông(cầu đường bộ)

  •      _Chứng chỉ đào tạo đấu thầu, năm 2007

  •      _Chứng chỉ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về thiết kế và thi công hầm Hải Vân; Thiết kế mặt đường mềm theo AASHTO và đường BTXM, Nhựa và mặt đường BTN, Công nghệ đúc hẫng, đúc đẩy, cọc khoan nhồi, Bảo vệ môi trường (Hiệp hội Cầu Đường Việt Nam, 3/2011)                                       

   

     Thạc sĩ Nguyễn Trung Sơn (Ban cố vấn cao cấp)

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 18 năm
            Trình độ chuyên môn:     Thạc sĩ kỹ thuật - Xây dựng công trình Giao thông

            Bằng cấp chứng chỉ:

  •      _Tốt nghiệp kỹ sư trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, chuyên ngành cầu              đường, năm 1996

  •      _Thạc sĩ kỹ thuật - chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông, Đại học              Giao thông Vận tải Hà Nội, năm 2005

  •      _Chứng chỉ bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn về thiết kế và thi công          Hầm Hải Vân, Thiết kế mặt đường mềm theo AASHTO và đường BTXM,              Nhựa và mặt đường bê tông nhựa, Công nghệ đúc hẫng, đẩy cọc khoan              nhồi, bảo vệ môi trường GTVT

  •       _Chứng chỉ đào tạo đấu thầu, năm 2007

  •      _Chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình giao thông, năm 2011                    

    

     Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Toản

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 23 năm
            Trình độ chuyên môn:     Tiến sĩ khoa học ngành Xây dựng Cầu Đường


            Bằng cấp chứng chỉ:

  •      _Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học kỹ thuật, năm 2008 

  •      _Được Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư,              năm 2013                                                            

            Phát minh và sáng chế:

  •      _Phần mềm lập và quản lý các hồ sơ dự toán, quyết toán và giá thầu trong              xây dựng (2000)                            

   

     Thạc sĩ Nguyễn Biên Cương       

            Chuyên gia cao cấp về vật liệu

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 23 năm
            Trình độ chuyên môn:     Thạc sỹ xây dựng cầu đường

            Bằng cấp chứng chỉ

  •      _Thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng đường ô tô và đường thành phố, năm 1998

  •      _Bằng độc quyền sáng chế: Phương pháp sản xuất tấm chắn rác bằng bê              tông tính năng cao

  •      _Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất gạch bê tông tự          chèn mác cao bằng bê tông tự đầm

  •      _Bằng độc quyền giải pháp hữu ích: Máy sản xuất gạch bê tông tự chèn từ bê        tông tự đầm theo công nghệ rót rung (Đồng sở hữu: ThS Châu Mạnh Lực)       

   

     Kỹ sư Nguyễn Quỳnh Long (Trợ lý Viện Trưởng)

            Kinh nghiệm làm việc:     Trên 22 năm
            Trình độ chuyên môn:     Kỹ sư xây dựng cầu đường

            Bằng cấp chứng chỉ

  •      _Kỹ sư Cầu đường bộ, Đại học Bách khoa Đà Nẵng, năm 1991 

  •      _Quản trị kinh doanh cao cấp, Khoa Quản trị kinh doanh – Đại học Quốc gia            Hà Nội, năm 2003 

  •      _Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học California, năm 2003